Chơi thêm nhiều Game Khác hay ho hơn tại NhieuGame.Com
Chơi Game 01 giờ mỗi ngày thôi nhé anh/chị. Dành thời gian thể dục, ra ngoài chơi bời nhậu lai rai với anh em bạn bè nữa chứ...
TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
zzz 2.19 14990 6829
TaiGamePikachu. 2.01 12880 6390
hhhhh 1.03 10690 10377
4 thythy 2.65 9960 3751
5 tttt 3.16 9860 3115
6 M 2.22 7990 3593
7 hhhhh 1.81 7180 3956
8 hieu1060 1.98 6480 3260
9 Ông 0.62 5740 9192
10 TaiGamePikachu. 1.40 5330 3795
11 null 1.49 5170 3456
12 TaiGamePikachu. 0.63 4270 6704
13 TaiGamePikachu. 0.68 4120 6016
14 null 1.21 3770 3091
15 Ông 1.23 3440 2786
16 anh 1.17 3440 2925
17 ông 1.28 3300 2562
18 TaiGamePikachu. 0.83 2780 3322
19 null 1.97 2610 1324
20 TaiGamePikachu. 1.44 2160 1496
TT Tài Khoản Điểm Giây P/S
tttt 9860 3115 3.16
thythy 9960 3751 2.65
M 7990 3593 2.22
4 zzz 14990 6829 2.19
5 TaiGamePikachu. 12880 6390 2.01
6 hieu1060 6480 3260 1.98
7 null 2610 1324 1.97
8 hhhhh 7180 3956 1.81
9 null 800 515 1.55
10 TaiGamePikachu. 720 473 1.52
11 null 5170 3456 1.49
12 TaiGamePikachu. 2160 1496 1.44
13 TaiGamePikachu. 5330 3795 1.40
14 TaiGamePikachu. 920 718 1.28
15 ông 3300 2562 1.28
16 Ông 3440 2786 1.23
17 null 3770 3091 1.21
18 anh 3440 2925 1.17
19 hhhhh 10690 10377 1.03
20 TaiGamePikachu. 1490 1454 1.02
No Account Score Seconds P/S
ddddd 14990 10125 1.48
ddddd 14990 10143 1.47
ddddd 14990 10149 1.47
4 ddddd 14990 10214 1.46
5 ddddd 14990 10322 1.45
6 Ngo Dat 14990 10323 1.45
7 ddddd 14990 10393 1.44
8 ddddd 14990 10531 1.42
9 ddddd 14990 10637 1.40
10 ddddd 14990 10779 1.39
11 ddddd 14990 10847 1.38
12 ddddd 14990 10882 1.37
13 ddddd 14990 10954 1.36
14 ddddd 14990 11326 1.32
15 ddddd 14990 11475 1.30
16 ddddd 14990 11933 1.25
17 ddddd 14990 11984 1.25
18 ddddd 14990 12337 1.21
19 ddddd 14990 13834 1.08
20 ddddd 14990 14472 1.03
No Account Score Seconds P/S
Adc 720 119 6.05
abuts 720 166 4.33
abuts 720 166 4.33
4 abuts 720 167 4.31
5 abuts 720 169 4.26
6 abuts 720 172 4.18
7 abuts 720 176 4.09
8 TaiGamePikachu. 6470 1579 4.09
9 abuts 720 177 4.06
10 abuts 720 178 4.04
11 abuts 720 178 4.04
12 TaiGamePikachu. 6470 1609 4.02
13 abuts 720 179 4.02
14 qqqqqqqqqqqq 6480 1609 4.02
15 abuts 720 181 3.97
16 abuts 720 182 3.95
17 abuts 720 183 3.93
18 abuts 720 183 3.93
19 abuts 720 184 3.91
20 abuts 720 184 3.91
Bạn có thể quay về trang chủ

Game Pikachu

để chơi game đơn giản hơn, đọc tin tức hoặc tải game về máy tính, điện thoại để chơi.

Các Game Tính Điểm Hay Nhất

Game Kim Cương Game Đào Vàng Game Line 98 Cổ Điển

Tổng Hợp Game Pikachu

Pikachu Kinh Điển 9 Level (Đối Kháng) Pikachu Bản Mới Pikachu Phưu Lưu Pikachu Tiếng Việt
 
Pikachu Cổ Điển Pikachu dành cho Trẻ Em Pikachu Hoa quả cho Bé Pikachu Hoạt hình Pokemon
 
Mời bạn chơi thêm các game sau: linh kien dien tu, tai game kim cuong, tai game dao vang, may bay dieu khien, may bay dieu khien tu xa
Copyright 2008 - 2020 Game Pikachu
KHUYẾN NGHỊ NGƯỜI DÙNG CHƠI GAME TRÊN PC